Copyright © 2008 by "Rotex Consulting"  ·  All Rights reserved  · www.rotex.ro
LEGISLATIE
LEGISLATIE
Legislatia referitoare la echipamente individuale de protectie:

-
Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 29 iunie 1995 privind armonizarea legislatiei Statelor Membre referitoare la echipament individual de protectie (amendata prin directivele  93/95/CEE din 29 octombrie 1993, 96/58/CE din 3 septembrie 1996 si 93/68/CEE din 22 iulie 1993);
            - Hotarârea de guvern nr. 115 din 05/02/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 26/02/2004 ) + Hotarâre de Guvern nr. 809 din 14.07/2005 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 10/08/2005)
LIBERA CIRCULATIE
Conditii de baza pentru libera circulatie

-
          sa aiba marcajul CE  (forma din directiva, specifica categoriei de EIP)
-          sa fie însotiote de instructiuni în limba româna


EIP care sunt conform directivei circula liber în România.
Nu se aplica vreo autorizare, avizare. EIP care un sunt de conceptie simpla trebuie sa fie anterior introducerii pe piata certificate la un organism notificat.
Standardele care asigura prezumtia d econformitate: ordin MMSSF nr. 94/2006 sau adresa internet pentru directiva
Adrese organisme notificate: pe internet, cautare dupa termen “NANDO”

Adrese internet pentru traduceri directive in limba romana: www.ier.ro

Adresa internet pentru directive in limba engleza franceza... : www.europe.eu.int/comm/enterprise/mechan_equipment/ppe

HOME    LEGISLATIE   INFORMATII UTILE    OPORTUNITATI AFACERI   TARGURI    CONTACT